מטרונום – טיונר musedo mt-40

80.00

מטרונום – טיונר musedo mt-40

קישור לאתר היצרן
http://www.musedo.com/product_detail.php?id=22&id1=33&id2=0